Pravi naslov za kadrovske rešitve

Zdravo in produktivno
DELOVNO OKOLJE

Skrb za zdravo delovno okolje

v najširšem smislu in skrb za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih se vsakemu delodajalcu bogato obrestuje.

Zdravje – ena izmed najpomembnejših vrednot

Sodobni človek preživi več kot tretjino časa na delu, zato zdravje ni samo njegova privatna stvar. Del skrbi za zdravje se v zadnjem času seli ravno na delodajalca. Tako je tudi prav, saj lahko dobre poslovne rezultate dosegajo le zdravi in zadovoljni delavci.

Da pa ne bi ostali samo pri dobrih mislih, zakonodaja že nekaj let od delodajalcev zahteva aktivno skrb za zdravje delavcev. Poleg tega, da je prav vsak delodajalec v skladu z zakonom dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcev pri delu ter s tem v zvezi izdelati in sprejeti ustrezne dokumente, je zavezan tudi ustvarjati in ohranjati tako delovno okolje,

 • kjer se ohranjanja in krepi telesno in duševno zdravja in dobro počutje zaposlenih
 • in kjer ni prostora za mobing in alkohol.

Program promocije zdravja na delovnem mestu

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev. Z navedenim je doseženo:

 • zmanjšano izostajanje od dela,
 • manjša fluktuacija zaposlenih,
 • zaposleni so bolj motivirani za delo, produktivnost je izboljšana,
 • delodajalec si s tem ustvarja pozitivno podobo
 • in kot tak lažje pridobiva dobre nove kadre.

Skrb za zdravo delovno okolje v najširšem smislu in skrb za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih se vsakemu delodajalcu bogato obrestuje. Strokovnjaki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (2010) so izračunali, da vsak evro, vložen v promocijo zdravja, prinaša donos v višini od 2,50 do 4,80 eur;

Promocija zdravja na delovnem mestu na splošno vključuje:

 • izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja, na primer: prilagojen delovni čas potrebam posameznika, delo od doma, ergonomsko oblikovana delovna mesta, kvalitetna oprema, možnost delavcev pri uvajanju izboljšav, …
 • skrb za zdravje zaposlenih, na primer: usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi in cepljenja, vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga (predavanja, pomoč pri odpravljanju razvad, zdrava prehrana,…), izvedbo športne vadbe in koristnih rekreativnih aktivnosti, aktivnosti za premagovanje stresa in aktivnosti za druženje in izgradnjo dobre podjetniške klime, …
 • spodbujanja osebnostnega razvoja, na primer: vzpodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, izpopolnjevanja in pridobivanja kompetenc, …
Skupaj dosežen cilj

V konkretnem programu promocije zdravja na delovnem mestu vsak delodajalec določi konkretne dejavnosti, dogodke in ukrepe, prilagojene konkretnim potrebam in možnostim za izvedbo. Vsak program mora biti tudi finančno ovrednoten, predvideno mora biti tudi spremljanje in evalviranje izvajanja. Zdravo delovno okolje pa niso samo ergonomski stoli, pet minut vadbe na delovnem mestu in zdravo jabolko …. V zdravem delovnem okolju ne smeta biti prisotna mobing in alkohol.

 

Mobing in alkohol na delovnem mestu

Delodajalec je dolžan sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. Začetni ukrep za ureditev je prav gotovo ustrezen pravilnik. Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc ter v nekaterih primerih celo zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti. Delodajalec je dolžan z internim aktom določiti način in postopek ugotavljanja takšnega stanja.

 

V kadrovski službi pripravljamo:

 • Program promocije zdravja na delovnem mestu in izvajamo ankete o zadovoljstvu z izvedenimi aktivnostmi promocije zdravja
 • Pravilnik o zagotavljanju ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe

Če potrebujete Program promocije zdravja ali pravilnike o preprečevanju mobinga, o obvladovanju alkohola ali o preprečevanja zlorab bolniške odsotnosti, pišite, pokličite!

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana Podmilščakova ulica 36 1000 Ljubljana

01 43 11 290 0590 53 642 041 670 646 031 378 154

faks: 01 43 02 299 kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij